Možnosť ubytovať sa

 

Wellness s možnosťou bazénu a sauny od 14:00 do 17:00

a masáže od 15:00 do 18:00

 

Večera

 

Moderované diskusie na témy:

Ako robiť biznis SPOLU v rodine (Tim Everding a hostia)

SPOLUpráca medzi rôznymi svetmi (Ján Košturiak a hostia)

Zamestnanec ako SPOLUpracovník (Marián Kolník a hostia)

 

Čas na neformálne rozhovory

Utorok 27. 2. 2018 - rozšírený program konferencie

od 12:30

14:00 - 18:00

PROGRAM

Príjemný večer

v spoločenstve podnikateľov

Príďte už v utorok! Čakajú nás

Wellness

Rozhovory

Večera

........................................

Účasť na rozšírenom programe
je limitovaná na 100 miest.

18:30 - 19:30

19:45 - 22:00

po 22:00

Streda 28. 2. 2018 - Kresťanská konferencia pre podnikateľov

18:15 - 19:00

10:45 - 11:45

 

Registrácia

 

Začiatok konferencie - uvítanie

 

Modlitba chvál (Martindom worship)

 

Prednáška / Marián Kolník:

Spolupráca ako podmienka prežitia... Prežitie ale nie je povinné!

 

Coffee break

 

Prednáška / Tim Everding:

Ako spolupracovať s Bohom a medzi sebou pre vytvorenie úspešného rodinného biznisu

 

Coffee break

 

Panelová diskusia

 

Obedná prestávka

 

Workshopy

A - Spolupráca medzi rôznymi svetmi (Ján Košturiak)

B - Komunikácia ako základ tvorivej spolupráce (Marián Kolník)

C - Nasledovanie Boha pri rozvíjaní prosperujúceho rodinného podnikania (Tim Everding)

D - Ženy v biznise (Denisa Zlevská)

E - Ako Boh mení vzťahy medzi politikou a biznisom? (Eduard Heger)

Modlitebná služba

 

Coffee break

 

Životný príbeh

 

Prednáška / Erica Everding Weller

 

Modlitby za podnikateľov, modlitba chvál - Mário Tomášik

 

Prestávka

 

Svätá omša

 

Záver

8:00 - 9:00

9:30 - 10:15

11:45 - 12:00

9:00 - 9:05

10:15 - 10:45

12:00 - 13:00

13:00 - 14:15

14:15 - 15:45

15:45 - 16:15

16:15 - 16:30

16:30 - 16:45

16:45 - 18:00

18:00 - 18:15

9:05 - 9:30

19:00

Právo na zmenu vyhradené.

Ďakujeme za rešpektovanie pravidla, že počas konferencie nie sú povolené fundraisingové aktivity, ani aktivity priameho predaja, či náboru.