WORKSHOPY

Budeme diskutovať o tom, ako pri podnikaní prepájať rôzne odvetvia a svety, ako sa učiť z iných oborov, ako zdieľať zdroje a znalosti, ako spolupracovať na kresťanských princípoch a budova platformy spolupráce, v ktorých je prepojené podnikanie s duchovným životom aj s rodinou.

Ján Košturiak

Spolupráca medzi rôznymi svetmi

Komunikácia ako základ tvorivej spolupráce

Paradoxom ozajstnej komunikácie je ticho... Vedomé láskavé ticho, ktoré venujem hovoriacemu, aby som mu porozumel. Už 10 slov stačí, aby sa každý v tíme vybral iným smerom... To nie je iba zlé, to je tragédia. Dôvod? Lebo nemáme čas sa počúvať a už vôbec nie počúvať, čo ten druhý počul, keď som hovoril. Kde niet úprimnej snahy porozumieť druhému, spolupráca je takmer nemožná... Čo s tým? Vitaj na workshope!

Marián Kolník

Tim Everding

Nasledovanie Boha pri rozvíjaní prosperujúceho rodinného podnikania

Na tomto workshope sa budeme učiť, ako zosúladiť rozvíjanie vášho podnikania a vašej rodiny s Božím vedením.

Denisa Zlevská

Ženy v biznise

Počas workshopu budeme objavovať silné stránky žien a spôsob ich uplatnenia v biznise. Odhalíme bod zlomu, ktorý ženám otvára cestu k sebarealizácii a úspechu. Budeme zdieľať životné skúsenosti a navzájom sa nimi inšpirovať.

Eduard Heger

Ako Boh mení vzťahy medzi politikou a biznisom?

Politika má povesť, že je špinavá, práve kvôli tomu, že sa častokrát spája s biznisom. Čo sa však stane, ak politiku aj/alebo biznis robia ľudia, ktorých vedie Boh, ktorí nasledujú Krista a sú členovia spoločenstiev veriacich? Vie táto kombinácia priniesť do politiky a jej spojenia s biznisom zmenu?

MODLITEBNÁ SLUŽBA

Ako alternatívu k workshopom môžu účastníci konferencie využiť modlitebnú službu, ktorú budú v čase workshopov zabezpečovať členovia modlitebného tímu Spoločenstva pri Dóme sv. Martina. Modlitby budú individuálne a smerované za osobné potreby či uzdravenie účastníkov.